Редколегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Олексюк Олексій Іванович – доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР:

Ходакевич Сергій Іванович – кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Бондар Микола Іванович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Галенко Оксана Миколаївна – доктор економічних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту соціально-економічного розвитку міста (НДІРоМ), завідувач кафедри мiжнародного обліку і аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Галиця Ігор Олександрович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту підприємства Університет економіки та права «КРОК»;

Єранкін Олександр Олександрович – доктор економічних наук, професор кафедри економіки агропромислових формувань ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», директор Інституту економіки та менеджменту агропромислового комплексу;

Івасів Ігор Богданович – доктор економічних наук, професор кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», директор Інституту кредитних відносин;

Терещенко Олег Олександрович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», директор Інституту фінансового контролінгу;

Шафалюк Олександр Казимирович – доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», декан факультету маркетингу;

Сущенко Олександр Миколайович – кандидат економічних наук, глова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених КНЕУ, доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Ніколаєв Євген Борисович – кандидат економічних наук, доцент кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Корнилюк Роман Васильович – кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», засновник інформаційного порталу bankografo.com;

Фридель Володимир Ігорович – кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», співавтор ідеї та організатор журналу “Молодіжний економічний дайджест”.

Відповідальний секретар:

Кульбако Марія Сергіївна – голова Наукового студентського товариства ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» http://nst.kneu.edu.ua

Перелік членів редакційної колегії готується до оновлення зарубіжними учасниками.