Подати статтю

Для публікації у науковому виданні необхідно надіслати наступні документи:

  1. Електронний варіант статті, оформлений відповідно до наведених вимог.
  2. Скановану рецензію кандидата/доктора наук (за тематикою статті) засвідчену підписом та печаткою установи, в якій він працює. Подають автори без наукового ступеня – студенти, здобувачі, аспіранти.
  3. Відомості про автора. 

Перелік даних документів можна надіслати на електронну пошту med@kneu.edu.ua або заповнити з сайту:

Форма заповнення для авторів статей