Про журнал

Журнал видається самоврядним (автономним) дослідницьким ВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” з 2014 року та входить до переліку періодичних електронних наукових видань університету. Відповідальний виконавець журналу – Наукове товариство КНЕУ.

Основною метою видання є сприяння розвитку економічних знань, поширення результатів наукових досліджень, розповсюдження та впровадження наукових досягнень в Україні та інших країнах світу. Журнал призначений для студентів, аспірантів, молодих вчених та фахівців, що цікавляться теоретичними й прикладними проблемами економіки, управління, міжнародних відносин, фінансів, підприємницької діяльності, обліку й аудиту.

Журнал відповідає вимогам Державного стандарту України №7157:2010 до електронних видань та входить до переліку наукової періодики Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Після виходу першого випуску, запланована фахова реєстрація видання та входження до науково-метричних баз даних.

Наукове видання «Молодіжний економічний дайджест» формується 4 рази на рік за підсумками відбору редакційною колегією кращих статей, що надходять для розміщення на офіційному сайті журналу. Приймаються статті українською, російською або англійською мовою. Вартість публікації – безкоштовно!