Міжнародний досвід регулювання ринку праці

Автор: С.В.Сушко – студентка спеціальності «Економічна теорія» Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

УДК 331.91

Анотація. У статті узагальнено міжнародний досвід регулювання зайнятості населення. У зв’язку з тим, що один з пріоритетів України – курс на Євроінтеграцію, досліджено методи та інструменти політики зайнятості деяких європейських країн. Визначено пріоритетні напрямки регулювання ринку праці в Україні.

Ключові слова: регулювання зайнятості, безробіття, ринок праці, перенавчання, створення робочих місць.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА

Аннотация. В статье обобщено международный опыт регулирования занятости населения. В связи с тем, что один из приоритетов Украины – курс на Евроинтеграцию, исследованы методы и инструменты политики занятости некоторых европейских стран. Определены приоритетные направления регулирования рынка труда в Украине.

Ключевые слова: регулирования занятости, безработица, рынок труда, переобучение, создание рабочих мест.

 INTERNATIONAL EXPERIENCE OF LABOUR MARKET REGULATION

Summary. This paper summarizes the international experience of adjusting employment. Due to the fact that one of the priorities of Ukraine – a course on European integration, the investigated methods and tools of employment policy in some European countries. The identified priority areas of labor market in Ukraine.

Key words: regulation of employment, unemployment, labor market, relearning, job creation.

Повну версію статті читайте у Випуску №1/2014.

Leave a comment

Your email address will not be published.