Фінансово-інституційне регулювання витрат на відтворення природних ресурсів

Автор: Тимоць М.В. – к.е.н., завідувач кафедри фінансів і кредиту Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

ФІНАНСОВО-ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТ НА ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

УДК 330.332

Анотація: Розкрито порядок розрахунку економічної ефективності від використання природних ресурсів. Обґрунтовано необхідність врахування екологічних, соціальних та економічних показників при розрахунку ефективності природокористування. Запропоновано формулу для розрахунку абсолютної соціально-економічної ефективності витрат на відтворення природних ресурсів.

Ключові слова: економічний ефект, відтворення, природні ресурси, витрати.

ФИНАНСОВО-ИНСТИТУЦИОННОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Аннотация. Раскрыт  порядок  расчета  экономической  эффективности от  использования природних ресурсов. Обоснована необходимость  учитывания  экологических,  социальных и экономических   показателей  при  расчете  эффективности природо-пользования. Предложена формула для расчета абсолютной социально-экономической  эффективности расходов на воспроизводство природных ресурсов.

Ключеые слова: экономический эффект, воспроизводство, природные ресурсы, расходы.

FINANCIALLY-INSTITUTIONAL ADJUSTMENT OF CHARGES IS ON REPRODUCTION OF NATURAL RESOURCES

Abstract. Exposed procedure for calculating cost-effectiveness of the use of natural resources. Described the necessity of integrating environmental, social and economic indicators in the calculation of the efficiency of nature. Showed the formula for calculating the absolute socio-economic efficiency costs of restoration of natural resources.

Keywords: economic impact, reproduction, natural resources consumption.

Повну версію статті читайте у Випуску №1/2014.

Leave a comment

Your email address will not be published.