Транспарентність центральних банків

Автор: Олена Марчук – студентка 3 курсу, Кредитно-економічний факультет КНЕУ ім.В.Гетьмана

Для України питання транспарентності центрального банку є особливо актуальним. Адже відкрита інформаційна політика центрального банку сприяє підвищенню довіри населення до банківської системи та більш стабільному розвитку економіки в цілому.

Головні питання, які зазвичай постають при розгляді даної теми, це:

  • Яким чином забезпечується транспарентність?
  • На скільки діяльність центральних банків повинна бути прозорою для населення?
  • Переваги транспарентності центральних банків.

Під транспарентністю  розуміється розкриття внутрішньої інформації, при чому водночас зрозуміле її пояснення центральними банками провідних країн світу термін “транспарентність” застосовується в тому сенсі, що цілі політики центрального банку, законодавча та інституційна сфери здійснення політики, інформація щодо неї, а також звітність центрального банку мають надаватися суспільству в зрозумілій та доступній формі та з певною періодичністю.

Опрацювавши низку джерел, я зрозуміла, що задля забезпечення транспарентності центральних банків, найнеобхіднішою умовою є наявність чіткої налагодженості інформаційних каналів. Як комунікаційні канали для інформування громадськості про здійснювану ним політику та її результати центральні банки можуть використовувати прес-релізи, спеціальні звіти за окремими аспектами діяльності, публікації статистичних даних, статті, огляди, дослідження центрального банку в наукових та публіцистичних виданнях, виступи керівництва центрального банку, прес-конференції, публічні дискусії, круглі столи, обговорення, науково-практичні конференції, опитування підприємств тощо.

На мою думку, діяльність центральних банків повинна бути максимально прозорою. Зрозуміло, що існує й така інформація, якою володіти агентам фінансового ринку та простому населенню не потрібно. Тобто та, яка не несе особливого впливу на прийняття ними певних економічних рішень. Про необхідність прозорості діяльності центральних банків  говорить досвід зарубіжних країн. Центральний банк з метою підвищення прозорості може публікувати документи, у яких викладена власне грошово-кредитна політика, включаючи мету, цифрові дані,опис грошово-кредитної політики, рішень,а також аналіз і прогнози, що ведуть до таких рішень, протоколи засідань комітету з кредитно-грошової політики із результатами голосування, а також доповіді щодо інфляції і прогнозування очікуваних її темпів. Наприклад Європейський центральний банк, Федеральна резервна система, Банк Англії, Центральний Банк Канади, Нової Зеландії, Швеції успішно керуються у роботі зазначеними принципами.

Особливу увагу я звернула на важливість транспарентності діяльності центральних банків. Які ж саме переваги вона дає? По-перше, це зміцнення авторитету центрального банку. Коли він надає інформацію про свою діяльність у правильній та доступній формі, незалежно від того показує вона ефективність чи неефективність його діяльності, довіра населення підвищується. По-друге, зниження політичного впливу на монетарну політику, сприяння поглиблення валютної політики. Наявність оперативної достовірної та повної інформації про грошово-кредитну політику та діяльність центрального банку сприяє підвищенню передбачуваності його дій для учасників фінансового ринку та формуванню у них правильних очікувань відносно майбутньої кон’юнктури ринку. У свою чергу зниження невизначеності на фінансовому ринку веде до зменшення витрат на здійснення фінансових операцій для всіх учасників ринку.

Отже, транспарентність центральних банків є необхідною умовою для їх ефективної діяльності, про що і свідчить міжнародний досвід. На жаль, в Україні вона повністю не забезпечується. На сайті НБУ статистична інформація може інколи змінюватись, при чому навіть за попередні роки. Як приклад низької транспарентності можна взяти і ситуацію з відпущенням  гривні у «вільне плавання». Зрозуміло, що це було зроблено аби не допустити дефолту. Проте нікого не було ні про що повідомлено і тільки на наступний день на сайті НБУ виклали інформацію, яка була досить неповною. Таким чином, можна сказати, що нашому центральному банку необхідно брати приклад з зарубіжних країн, аби довіра населення до нього зростала.

Leave a comment

Your email address will not be published.