Депозити як головне джерело формування банківських ресурсів

Автор: Ольга Гриневич – студентка 3 курсу, Кредитно-економічний факультет КНЕУ ім.В.Гетьмана

Як ми знаємо, діяльність банків зводиться до виконання ними трьох основних (їх ще називають базовими) банківських операцій. Це кредит, депозит та розрахунково-касове обслуговування. Для здійснення ефективної та результативної діяльності банку необхідні певні ресурси, перш за все фінансові. Залучити кошти банк може кількома способами: через формування статутного капіталу, випуск цінних паперів, кредити центрального банку чи інших комерційних банків. Проте в Україні найбільшу частку серед пасивів балансу банківської системи займають саме депозити. Отже, депозити являються основним джерелом формування банківських ресурсів.

На початкових етапах формування та розвитку банківських установ, точніше їх прототипів, залучення коштів здійснювалось за принципом повного резервування. Тобто, вся сума коштів, яку приніс вкладник, зберігається в установі, а вкладник сплачує певний відсоток за зберігання його капіталу. Але така схема не була вигідною для населення, оскільки бажання отримати прибуток не зникало. Тоді вкладники погоджуються на використання своїх коштів для здійснення інших операцій, але за умови, що банк буде платити за це користування. Таким чином, банки перейшли на діяльність за принципом часткового резервування.

Існують певні позитивні та негативні сторони залучення депозитів як джерела формування банківських ресурсів. Розглянемо негативні сторони. Перш за все це плата вкладникам за депозитами. Щоб залучити нові депозити, банкам доводиться вдаватись до певних заходів: підвищувати відсоткові ставки за депозитами, пропонувати пільгові умови, додаткові послуги тощо. Тим більше в несприятливих умовах, коли банк зазнає краху, свої кошти втрачають не тільки власники, але і вкладники. Тобто, існує певна відповідальність за ці залучені кошти перед іншими особами. Для набагато простіше і вигідніше залучити кошти, наприклад через кредит НБУ, оскільки часто ставки за цим кредитом менші, ніж ставки за депозитами. Чому ж все-таки банки обирають депозити?

В деяких випадках вся справа виявляється в небажанні банків потрапляти під контроль НБУ, адже щоб отримати кредит рефінансування, необхідно надати великий пакет документів, фінансові звіти тощо. Але найчастіше банки надають перевагу депозитам, незважаючи на високі ставки, через бажання розширення клієнтської бази. Адже вже існуючому клієнту, тим більше вкладнику коштів, набагато простіше запропонувати нові чи додаткові банківські продукти, тим самим збільшуючи доходи банку.

В світовій практиці поширеним є явище залучення коштів через операції з цінними паперами, проте банківська система України ще не досить добре розвинена. Існує низький рівень довіри до банківських установ щодо їх діяльності на фондовому ринку. Клієнти вважають себе більш захищеними, коли несуть гроші на депозити хоча б через те, що існує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. І в разі ліквідації банку депозит буде повернено (якщо він задовольняє всі необхідні умови).

Отже, на даний момент формування банківських ресурсів через депозити є найбільш вигідним як для інвесторів, так і для самих банків. За умови розвитку економіки України, і банківської системи в тому числі, в тих тенденціях, в яких він відбувається зараз, депозити ще багато років залишаться основним джерелом формування банківських ресурсів.

Leave a comment

Your email address will not be published.