Журнал 2014 №1 (1)

Перший номер журналу “Молодіжний економічний дайджест” вітає авторів!

Стаття зараховується як повноцінна наукова публікація студентам та магістрантам, враховується як апробація при захисті кандидатської дисертації для здобувачів та аспірантів, індексується як наукове електронне видання для викладачів та молодих вчених.

Завантажити повну версію журналу МЕД 2014 №1 (1) pdf-icon - Копія

   ЗМІСТ
Рубрика 1. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Громова Е.Н., Гетьман Е.Л. Экономический механизм управления процессами экологизации морского природопользования
Качур Р.А. Управління розвитком інноваційних кластерів: реалії та перспективи
Кохан М.О., Шквірук І.М. Порівняльний аналіз основних концепцій життєвого циклу організації
Кубай Ю.Д., Бойко О.В. Використання логістичних рішень в управлінні збутовою діяльністю підприємств-виробників будівельних матеріалів
Семенчук А.О. Цінністно-орієнтована конкурентоспроможність підприємства
Сенишин О.С. Екстраполяційні методи прогнозування як інструмент передбачення оптимальних обсягів споживання продукції вітчизняного продовольчого комплексу
Рубрика 2. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ Й ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
Бакарєва К.А. Стратегії диверсифікації діяльності банків на міжнародному ринку при формуванні міжнародної конкурентоспроможності
Омельяненко В.А. Особливості оцінки ефектів міжнародного трансферу технологій на національному рівні
Сушко С.В. Міжнародний досвід регулювання ринку праці
Рубрика 3. СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ
Ачкасова С.А. Комплексний підхід до підвищення ефективності регулювання трансфертного ціноутворення в сфері страхування в Україні
Ковальчук В.А. Державне фінансування реалізації національних інвестиційних проектів
Косточка О.О.  Управління торговим портфелем вітчизняних банків в умовах нестабільності фінансових ринків
Максимейко А.В. Капіталізація банківської системи України: генезис економічної сутності, роль та сучасний стан
Міщанин О.М. Інтернет-банкінг в Україні
Сівіцька С.П. Стратегічні напрями інвестування альтернативної енергетики в контексті розвитку національної економіки
Ставнича М.М.,Собецька Ю.С. Тенденції формування дохідної частини місцевих бюджетів України в умовах подолання кризових явищ
Рубрика 4. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ
Дзюбенко Н.О. Прогностична методика ціноутворення на ринку продовольчої продукції України
Крихно Ю.О. Інвестиційна привабливість  АПК України
Тимоць М.В. Фінансово-інституційне регулювання витрат на відтворення природних ресурсів
Рубрика 5. ОБЛІК, АУДИТ ТА КОНСАЛТИНГ
Воронцова А.С. Порівняльна характеристика визнання та оцінки витрат як елемента фінансової звітності у національній та міжнародній практиці
Лунякіна Л.В., Ярошенко А.С. Фінансова звітність як елемент формування інформаційного середовища
Шавлак В.В.  Місцеві бюджети: стан та основні напрямки їх формування
Рубрика 6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНИЙ РЕСУРС РОЗВИТКУ
Горинь Я.О., Сенишин О.С., Горинь М.О. Фактори конкурентоспроможності ВНЗ на ринку освітніх послуг
Норіцина  Н.І, Зельдін О.М. Методи діагностики та оцінки інноваційного потенціалу підприємства

Матеріали наукового збірника друкуються мовою оригіналу. Усі права застережено. За використання матеріалів збірника посилання на нього є обов’язковим. Відповідальність за точність наведеної інформації та фактів несе автор публікації. Редакція не завжди поділяє позицію авторів.